Azərbaycan, həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafında mühüm rol oynayır

Son iki ildə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dörddəfə səfər edibHəmin müddətdə Qazaxıstan PrezidentiAzərbaycana üç dəfə səfər edibQeyd olunan faktölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksəksəviyyədə olmasından xəbər verir
Azərbaycan ikinci dəfədir ki, ŞƏT-in Zirvə toplantısınadəvət olunurQeyd olunan fakt Azərbaycan ilə üzvdövlətlər arasında inkişaf edən tərəfdaşlığın göstəricisikimi qiymətləndirilməlidir
Şərq-Qərb  Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzrəqarşılıqlı fəaliyyət Azərbaycan ilə ŞƏT-ə üzv dövlətlərarasında əməkdaşlığın vacib sahəsini təşkil edirCoğrafimövqeyi  nəqliyyat infrastrukturuna qoyulmuş böyüksərmayələr Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat-logistikaqovşaqlarından birinə çevrilmək imkanı veribOrtaDəhlizin tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun illik ötürücülük qabiliyyəti Azərbaycanınsərmayələri hesabına 1 milyon tondan 5 milyon tona qədərartıb
Azərbaycan tərəfdaşlar ilə birgə Orta Dəhlizinrəqəmsallaşması üzərində işləyir.  Azərbaycan ƏlətBeynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının illik ötürücülükqabiliyyətini ildə 15 milyon tondan 25 milyon tona qədərartırmaq niyyətindədirAzərbaycanhəmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafında mühüm rol oynayırŞimal-Cənub dəhlizinin Azərbaycan seqmentinin dəmiryolu  avtomobil infrastrukturu hazırdır  uğurla fəaliyyətgöstərirÖlkəmiz dəmir yolu daşımalarının həcminin ildə15 milyon tona qədər artırılması üzərində işləyirsonradanzərurət yaranarsabu rəqəm 30 milyon tona çatdırılacaq. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan beynəlxalqsəviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tambərpa etdiBununla da beynəlxalq hüquq  tarixi ədalətbərpa olunduAzərbaycan Ermənistanın otuzillik işğalınason qoydu  BMT Təhlükəsizlik Şurasının otuz il kağızüzərində qalmış 4 qətnaməsinin icrasını hərbi-siyasivasitələrlə təmin etdi
Azərbaycan multilateralizmi fəal şəkildə dəstəkləyirAzərbaycan 2019-2023-cü illərdə Qoşulmama Hərəkatınauğurla sədrlik etdionun qlobal arenada nüfuzunu gücünü möhkəmləndirdiHərəkatın institusional inkişafınatöhfə verdiüzv dövlətlərin dəstəyi ilə Hərəkatın ParlamentŞəbəkəsiniGənclər Təşkilatını təsis etdihabelə QadınPlatformasının əsasını qoydu 
Təxminən 200 ölkənin yekdil dəstəyi ilə Azərbaycanbu il COP29-a ev sahibliyi edəcəkBakıda keçiriləcəkCOP29 çərçivəsində inkişaf etmiş  inkişaf etməkdə olanölkələr arasında körpü yaratmaq üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik  inkişaf etməkdə olan ölkələrin legitim maraqlarını nəzərə alacaq razılaşmanın əldə edilməsinəçalışacağıq
Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləriüçün xüsusi texniki yardım fondunun yaradılmasıtəşəbbüsü ilə çıxış edibAzərbaycanın prioritetlərisırasında həm  iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirisəbəbindən ekzistensial təhlükə ilə üzləşən inkişafetməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə dəstək yer alır.”

Seyid Seyidov

Suraxanı RİHB-nin Zığ QİƏD üzrə nümayəndəsi

Sozcu.infoOxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}