Vətən xainindən siyasi obraz yaratmaq cəhdi - Fəxrəddin Abbasovun əsas himayədarı Bakıdakı “Sülh və Demokratiya İnstitutu” adlı qurum idi...

Vətən xainindən siyasi obraz yaratmaq cəhdi - Fəxrəddin Abbasovun əsas himayədarı Bakıdakı “Sülh və Demokratiya İnstitutu” adlı qurum idi...

 

Bu gün Avropada "siyasi mühacir” statusu almış Əlikram Hümbətov, Şahin Mərzəyev, Namiq Məmmədov, İlham Babazadə, Ruslan Almaszadə, İdris Qasımov, Rəhim Mirzəyev, Məhrəməli İsmayılov, Məhəmməd Axundzadə, İntiqam Həmidov, Zamin Hüseynov, Yusif Sərdarzadə və digərləri "Avrtopa Erməni Təşkilatları Federasiyası” ilə ortaq çalışırlar...

1930-cu illərdə ortaya atılan və bu günə kimi davam edən "Qafqazda aborigen xalqlar” proyekti əsasında türk kökənli qaraçay, balkar, noqay, kumık, Azərbaycan və Ahısqa türkləri görməzlikdən gəlinir. Saxtakarcasına "etnoqrafik sənədlər” uyduraraq "Qafqaz tipi” termini yaradılıb. Halbuki, Qafqazda yaşayan bütün qeyri-türk mənşəli 44 toplumu bir araya gətirsək, toplam sayları türk xalqlarının yarısı qədər deyil. Çarlıq Rusiyasının işğalına qədər Qafqazda mövcud dövlətlər türk dövlət sistemi əsasında yaranmışdır. O da bəllidir ki, hər hansı dövlət başqa xalqların ərazisində metropol siyasət yürüdürsə, öncə həmin bölgədə dominant xalqın dil, tarix və mədəniyyət baxımdan dəyərlərini inkar üzərində qurur. Azərbaycanda passiv şəkildə olsa da, bu hədəflər sərgilənir. Ona görə də bəzi vətən xainləri özlərinin antidövlət hədəflərini gizlətmək üçün etnik kimlik adı ilə separatizmə rəvac verirlər.

"Yerli” və "gəlmə” xalqlar hədəfində erməni siyasəti

1935-ci ildə süni şəkildə tarixşünaslıq elmində "yerli” və "gəlmə” xalqlar ideyası ortaya atıldı. Guya Azərbaycanın əzəli sakinləri "İran mənşəli” və "Qafqazəsilli” xalqlardır. XI əsrdə türklər Orta Asiyadan köçərək Səlcuqlu imperiyasını yaradaraq yerli xalqların torpaqlarını işğal ediblər. Bu azmış kimi, "dietnizasiya” (assimliasiya) siyasəti yürdüblər. O zaman sual olunur ki, XI əsrdən indiyə kimi dominantlıq təşkil edən türklər nədən qırız, rutul, saxur, buduq, ləzgi, tat, kürd, talış, udin, xınalıq, gürcü, haput, avar, ingiloy, dağ yəhudiləri, cek, əlik, xınalıq, yergüc və başqa xalqları assimliasiya etməyiblər? Halbuki, adı çəkilən xalqlar keçmişdə olduğu kimi bu gün də bütün xalqlarla bərabərlik şəklində yaşayırlar. Dövlətin qanunları ilə azsaylı xalqların hüquqları qorunub saxlanılır. Xalqları arasında heç zaman etnik qarşıdurmalar yaşanılmayıb. Əgər hansısa feodallar arasında mübahisəli məqamlar olubsa onu etnik qarşıdurma kimi qələmə vermək ən böyük vicdansızlıqdır.
Tarixdən o da bəllidir ki, Qafqazda "gəlmə xalq” statusunu ancaq ermənilər daşıyırlar. 1974-cü ildə Qarabağda, Xankəndinin girişində "ermənilərin Qafqaza köçünün 150 illiyi” münasibətilə elə özləri abidə ucaldıblar. Ermənilər "Böyük Ermənistan” ideyasını irəli sürdükləri dönəmdən başqa xalqları Qafqaz regionunda "antitürk” müstəvisində kökləmək üçün addım atıblar. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, bütün xalqlarla əmin-amanlığın mənbəyi türk kökənli xalqlardır. Şimali və ya Cənubi Qafqazda bu barədə minlərlə faktları sadalamaq olar. 1918-ci ildə Gürcüstan və Azərbaycan dövlət müstəqilliklərini əldə etdikləri zaman təkcə ermənilər əldə silah bu iki dövlətə qarşı silahlı üsyan etdilər. 1991-ci ildə bu iki dövlət müstəqilliklərinə nail olan zaman yenə də ermənilər əldə silah Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiyada etnik separatizm üzərində köklənmiş siyasət yürütdülər. Bu gün ermənilər öz xəyanətkar siyasətlərinə bəzi xalqların nümayəndələrini cəlb etmək taktikası ilə hərəkət edirlər. Bu mənhus siyasətin toruna düşən vətən xainləri isə, etnik kimlik mübarizəsi adı ilə ermənilərin hədəflərinin şərtləri içində hərəkət edirlər.

Saxta "politoloq” və "ictimai xadim”in yalanları

1990-cı illərdə Azərbaycanda öz məqsədlərinə nail ola bilməyən ermənilər bu dəfə "milli azlıqların hüquqları” adı altında hərəkətə keçdilər. 1993-cü ildə elan edilən separatçı "Talış-Muğan Respublikası” ideyası da məhz buna xidmət edirdi. Bu bədnam qurumun milli məclisinin sədri vəzifəsinə Fəxrəddin Abbasov təyin eidlmişdi. Qondarma "TMR” ideyası iflasa uğradıqdan sonra, Fəxrəddin Abbasov uzun müddət İrəvanda gizli şəkildə yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Ara "sakitləşən” kimi yenidən zühur edərək qondarma "Artsax” (Dağlıq Qarabağ) ideyasının ən fəal təbliğatçılarından birinə çevrildi. Bu vətən xaini ermənilərin mənfəətlərini ictimai fikirdə yayındırmaq üçün, "TMR” ideyasını süni şəkildə əldə bayraq tutmuşdu. Sonradan Moskvaya köçərək, fəaliyyətini orada davam etdirdi. Çünki beynəlxalq təşkilatların bürokratiyasında yerləşmiş və erməni siyasətini yürüdənlər üçün "dosyelər” hazırlamaq tələb olunurdu. Azərbaycanda həmin dönəmdə qondarma "TMR” ideyasını silahlı üsyan yolu ilə həyata keçirmək istəyən və buna görə həbs olunanları "siyasi məhbus” kimi tanıdan məhz Fəxrəddin Abbasov idi. Onun əsas himayədarı uzun müddət Bakıdakı "Sülh və Demokratiya İnstitutu” adlı qurum idi. Bu quruma rəhbərlik edənlər "Azərbaycanda milli azlıqların problemləri” adı altında külli miqdarda qrant layihələri alırdılar. Türkiyəyə qarşı terror siyasəti yürüdən PKK-nın Londondakı təmsilçisi Kərim Yıldız adlı birisi isə, ermənilərlə birgə həmin proyektləri maliyyələşdirirdi. Fəxrəddin Abbasov bu proyektlərin "şəriklər”indən idi. Azərbaycan dövlətinə qarşı "milli azlıqların hüquqları” məsələsini ortaya atmaqla yanaşı, vətəndaş cəmiyyətini mümkün qədər parçalamaq hədəflərini irəli sürürdülər. PKK və ermənilərin bu proyektə daxil etdikləri əsas mövzular isə bunlardan ibarət idi:
1. Azərbaycanda milli azlıqları dövlətə qarşı istiqamətləndirmək,
2. Qarabağdan olan məcburi köçkünləri ictimai fikirdə Ermənistan və Naxçıvan əsilli vətəndaşalara qarşı yönəltmək,
3. Şirvan bölgəsini təmsil edənləri Naxçıvan və Ermənistan əsilli vətəndaşlara qarşı kökləmək,
4. Gəncəbasar, Qazax və Borçalı bölgəsinin insanlarını mövcud hakimiyyətə qarşı psixoloji baxımdan yönləndirmək,
5. "Siyasi məhbusların müdafiəsi” adı ilə provakasiyalarda iştirakına görə həbs olunanların müdafiəsini təşkil etmək,
6. Məhkəmə qərarı ilə vətənə xayanətdə ittiham olunanlar "vicdan” və ya "siyasi məhbus” adlandırmaq.

Fəxrəddin Abbasov bu layihələrdə "milli azlıqlar” proqramı üzrə fəaliyyət göstərirdi. Bu layihələr əsasında onun dəfələrlə İrəvanda keçirdiyi toplantılar məhz bu amala xidmət edirdi. Qarabağda əlində silah Azərbaycan xalqını hansı etnik kökəndən olmasına aman vermədən soyqırıma məruz qoyan cəllad Robert Köçəryan, Vazgen Sərkisyan, Vazgen Manukyan, Norat Ter-Qriqoryan, Serj Sərkisyan, Seyran Ohanyan, Mikael Arutyunyan, Vaqarşak Arutyunyan, Valeri Poqosyan, Vano Siradeqyan, Suren Abramyan, Ayk Arutyunyan, Eduard Simonyants, David Şahnəzəryan, Karlos Petrosyan kimi rəhbərlərlə görüşübdür. Onu da qeyd edək ki, həmin şaxslər Ermənistanın müdafiə, daxili işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə nazir vəzifəsini daşımış, rütbəcə generaldırlar. Fəxrəddin Abbasov onların təlimatları əsasında fəaliyyət göstərmişdir.

Provakator Fəxrəddin Abbasov tək deyil

Bu gün Avropada "siyasi mühacir” statusu almış Əlikram Hümbətov, Şahin Mərzəyev, Namiq Məmmədov, İlham Babazadə, Ruslan Almaszadə, İdris Qasımov, Rəhim Mirzəyev, Məhrəməli İsmayılov, Məhəmməd Axundzadə, İntiqam Həmidov, Zamin Hüseynov, Yusif Sərdarzadə və digərləri "Avrtopa Erməni Təşkilatları Federasiyası” ilə ortaq çalışırlar. Rusiya, Ukrayna, Belorus, Estoniya və digər ölkələrdə isə Zahirəddin İbrahimov, İqbal Əbilov, İsmayıl Şabanov, Zabil Məjo (Məhərrəmov), Kahin Mirzəlizadə və digərləri Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına çalışan vətən xainləri olduqlarını heç də gizlətmirlər. 7 mart 2016-cı il tarixdə Fəxrəddin Abbasov və İsmayıl Şabanov İrəvana səfər edərək "Azərbaycana qarşı separatizm ideyalarını körükləmək” proyekti əsasında külli miqdarda pul vəsaiti alıblar. Həmin proyekt "Talyshistan TV” internet tv kanalında xüsusi proqram şəklində həyata keçirilib. Bədnam tv kanaldakı çıxışlarında Fəxrəddin Abbasov Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı strateji hədəfləri müdafiə etdiyini açıqlayıb. O, bu çıxışlarında "Ermənistanın Qarabağı işğal etməsini alqışladığını” dəfələrlə elan edib. Ermənilərin apardığı etnik təmizləmə siyasətini müdafiə edərək öz ənənəsinə uyğun olaraq bunları da qeyd edib: "Ermənistan Cənubi Qafqazda "avtoxon” xalqların hüquqlarını təmin edə biləcək flqaman statusunda olan bir dövlətdir”. O, "qrant şəriki” İsmayıl Şabanovla İrəvandakı "Ani Plaza Hotel”də Ermənistan KİV-ləri üçün mətbuat konfransı keçirərək nə qədər "marginal” olduğunu ortaya qoyub. Fəxrəddin Abbasov 29 aprel 2013-cü ildə "Yaxın Şərqdə kürd problemi” konfransında PKK lideri, terrorbaşı Aponun (Abdulla Öcalan) Moskvadakı xüsusi nümayəndəsi Mirab Şamoevlə birlikdə "Azərbaycan dövlətinə qarşı "talış-kürd” ilbirliyi” məsələsini müzakirə ediblər. Yəni, Dağlıq Qarabağ "Artsax” adlı ilə tanınsın və ətraf rayonlar isə "Qırmızı Kürdüstan” kimi təbliğ olunaraq orada İraq, Türkiyə, İran və Suriya kürdləri məskunlaşdırılsınlar. Bu müzakirələr zamanı Fəxrəddin Abbasov bildirib ki: "Azərbaycan imperiyadır və xalqlar həbsxanasıdır. Ona görə də ya federal dövlət modelinə keçməlidir, ya da hər bir xalq öz dövlətini yaratmalıdır”.

İrəvan Fəxrəddin Abbasovun müdafiəsinə qalxdı

Onun həbs edilərək qolubağlı Bakıya gətirilməsinin ardından Ermənistanın
lragir.am, iravunk.de-fakto.am, panorama.am, arannews.com, vardanak.com, noev-kovcheg.ru, freetalyshistan.com, talish.info, nkr.am, depiararat.com, arka.am, russia-armenia.info, aravot-ru.am, yerkramas.org, voskanapat.info, chernovik.net, regnum.ru, armmuseum.ru, arcakh24.info, nashaarmenia.info, hayasanews.com, tolishpress.org,
flnka.ru, tolishpress.org, tert.am, artsakhpress.am, sarinfo.org, armenianreport.com,
jam-news.net, golosarmenii.am, mediamax.am və digər KİV-lər dərhal hüquqlarının müdafiəsinə qalxıblar. Faktiki olaraq hər gün bu KİV-lərdə "Fəxrəddin Abbasov milli qəhrəman” kimi təqdim olunur. Bununla yanaşı, vaxtilə Ermənistanın xeyrinə çıxışlarının video-süjetləri TV kanallarda və sosial şəbəkələrdə yenidən yayılır.
Hollandiyada "siyasi mühacir” statusu ilə yaşayan, qondarma "TMR”-in lideri kimi özünü hər yerdə reklam edən Əlikram Hümbətov "Avropa Erməni Təşkilatları Federasiyası” ilə birgə Fəxrəddin Abbasovun hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb. Bu qruplaşma beynəlxalq insan haqları təşkilatlarına müxtəlif məzmunda müraciətlər göndərirlər. Təəssüflər olsun ki, bu prosesdə xaricdə yaşayan bəzi soydaşlarımız iştirak edirlər. Onlar Azərbaycanda insan haqlarının durumu məsələsini bəhanə edərək, Fəxrəddin Abbasovun hüquqlarının qorunması məsələsində separatçı çevrələrin yanında yer alıblar. Ən son müşhaidələr onu göstərir ki, Ermənistan və İranın birlikdə Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın içindən 250-300 min nəfərlik "talış etnosu” adı ilə formalaşdırmaq istədikləri planlar baş tutmadı.
"Hürriyyət” qəzeti olaraq, öncələr biz gözlənilən olaylarla bağlı "talış ol, ləzgi ol, kürd ol, tat ol, avar ol, türk ol, ancaq vətən xaini olma” ideyasını gündəmə gətirmişdik.

Ənvər BÖRÜSOY, Hurriyyet.org

Fotoda İərvan Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq Kafedrasının müdiri və "Talışstan Araşdırma Mərkəzi”nin rəhbəri Harnik Asatryan və Fəxrəddin Abbasov

 


PKK terrorunun lideri Aponun (Abdulla Öcalan) Moskvadakı xüsusi nümayəndəsi Mirab Şamoev və Fəxrəddin Abbasov

 Oxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}