Xalqın çağırışı ilə Ümummilli Liderin 1993-cü ildə Bakıya gəlişi Vətənin xilası, xalqın qurtuluşu idi

Bu gün mənim üçün tarixi, əlamətdar bir gündür. Mənəgöstərilən bu böyük etimada görə Azərbaycanvətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına hörmətimi,məhəbbətimi bildirir  əmin etmək istəyirəm ki, həyatımınsonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək  bütünfəaliyyətimi Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafınasərf edəcəyəm.” - Heydər Əliyev
Müstəqil dövlətçiliyimizin həyatında əlamətdar günlərdən biri 1993-cü ilin 3 oktyabr günüdür. 1993-cü ildə keçirilmişPrezident seçkiləri Azərbaycan xalqı ücün mühüm tarixi hadisə,müstəqil Azərbaycan dövləti üçün isə qurtuluşa gedən yolun ilkpilləsi idi. Məhz bu tarixdən sonra müstəqil dövlətçiliyimizinqorunması, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinə, separatçımeyillərə son qoyulmuş  təcavüzkar Ermənistan Respublikasıilə atəşkəs elan olunmuşdur.
Bu seçkilərdə Azərbaycan xalqı doğru seçim edərək yüksəksəs coxluğu ilə öz böyük oğlunu, Heydər Əliyevi Prezidentseçmiş  həmin seçimlə  bugünkü Azərbaycan dövlətinintəməli qoymuşdur.
Heydər Əliyev ölkənin  xalqın ən ağrılı anında xilaskarlıqmissiyasını yerinə yetirdi. 1991-1993-cü illər ölkəmizin müasirtarixində özbaşınalıq  qeyri-peşəkar idarəetmə dövrü kimixatırlanır. Daxili  xarici qüvvələrin Azərbaycanın dövlətçiliyinisarsıtmaq istiqamətində əlbir  gördükləri bir vaxtda hakimiyyətəqayıdan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin səyi nəticəsindəictimai-siyasi sabitliyi pozan qanunsuz silahlı dəstələr ləğvedilmiş, ölkəmizdə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaradılmışdır 1969-cu ildən başladığı quruculuq xəttini 1993-cü ildən sonradavam etdirməsi hərtərəfli inkişaf edən, müasir, demokratik,regionda lider ölkəyə çevrilən Azərbaycan dövlətininyaradılmasına səbəb olmuşdu. Ölkəmizin sürətli inkişafı, xalqınrifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər davamlıxarakter almış, respublikamız yerləşdiyi regionda  dünyadasöz sahibinə çevrilmişdir.

Xalqın çağırışı ilə Ümummilli Liderin 1993-cü ildə  Bakıyagəlişi Vətənin xilası, xalqın qurtuluşu idi. İndi siyasi baxışlarından dünyagörüşündən asılı olmayaraq, hər kəs etiraf edir ki, əgərbu əlamətdar hadisə baş verməsəydi, xalqın istəyi  tələbi uluöndərimizin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, indi bizmüstəqil, qüdrətli, hər zaman tərəqqi edən, yeniləşən demokratiya yolunda inamla irəliləyən  qalib bir ölkə kimi fəxrlədanışa bilməzdik.

Bir sözlə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1993-cü iloktyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsiölkəmizin tarixində mühüm  əlamətdar hadisədir. Bu gün əldəetdiyimiz bütün nailiyyətlərimiz, Vətən müharibəsində qazanılanmöhtəşəm Zəfərin əsası da məhz 1993-cü il oktyabr 3-dənqoyulub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında vəsiyyətetdiyi kimi bu gün Şuşaya da, Laçına da, Ağdama da, Füzuliyədə,Cəbrayıla da, Zəngilana da, Qubadlıya da, Kəlbəcərə gedirik  bayramlarımızı orada qeyd edə bilirik. 
Rəşid Heydərov

Suraxanı rayon Gənclər İdman İdarəsinin başməsləhətçisiOxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}