Qərbin əsl istəyi nədir və ya xaosa aparan "demokratiya"

Qərbin əsl istəyi nədir və ya xaosa aparan "demokratiya"
Bu günlərdə Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamə medianın gündəmini zəbt edərək seçkilər ərəfəsində ölkənin siyasi elitasının və ictimaiyyətin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib.

Milli hakimiyyətin milli siyasəti

Azərbaycandakı vəziyyəti tam tərsinə, həqiqətdə olduğunun əksinə qələmə verərək ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə formalaşan müsbət imicinə zərbə vurmaq məqsədi ilə qəbul olunmuş bu qətnamə başda ölkə prezidenti və parlament olmaqla dövlətin rəhbərliyi tərəfindən sərt ifadələrlə qınandı və Avropanın siyasi strukturlarına qeyri-obyektiv, qərəzli olduqları xatırladıldı. Ən narahat bölgədə stabilliyin və sülhün hökm sürdüyü Azərbaycan sözün əsl mənasında əksər dünya dövlətlərinin həsəd aparacağı qədər böyük nailiyyət əldə etmiş, daxili və xarici siyasətini milli, dövlət maraqları üzərində qurmuş, beynəlxalq sülhün qorunması və təhlükəsizliyin təmin olunmasında üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmişdir. İqtisadi cəhətdən regionun ən nüfuzlu ölkəsinə çevrilmiş Azərbaycanda yürüdülən siyasət ölkəmizi beynəlxalq oliqarxiyanın istismarından ciddi şəkildə qoruduğu üçün, həmin oliqarxiya bu dəfə bizi hədəfə götürüb. Son aylar Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniya bunun sübutudur.

Beynəlxalq terrorizm, ksenofobiya, faşizm kimi amillərlə mübarizədə Azərbaycanın fəaliyyətləri bir çox adını "inkişaf etmiş" qoymuş ölkələr üçün örnək ola bilər. Yaxın Şərq, Şimali Qafqaz kimi narahat və konflitlərin bürüdüyü bölgələrlə qonşu olan Azərbaycanda son 20 ildə milli, dini və siyasi zəmində heç bir ciddi insident baş verməyib, Azərbaycanda sağlam, insan hüquqları və vətəndaş haqlarının qorunduğu bir vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb. Bütün xalqların, konfessiyaların, siyasi azlıqların, ictimai birlik və hərəkatların sülh və əmin-amanlıq içərəsində yaşadığı ölkəmiz regionun təhlükəsizlik adası kimi də xararkterizə oluna bilər.

Qərbin əsl məqsədi

Ətrafında geosiyasi ehtirasların qaynadığı regionumuzda xaos yaratmaq, silahlı konfliktləri regionun bütün ölkələrinə yayaraq bölgəni müharibə alovuna qərq etmək, görünür bir çox qlobal güclərin dünya hegemoniyası üçün istifadə edsəcəkləri son üsuldur. "Parçala, dağıt, hökm sür!" prinsipinə əsaslanan Qərbin reaksion qüvvələri əllərindəki bütün resursları, nəzarətə aldıqları ölkələrinin hakimiyyətləri, siyasi strukturları, xüsusi xidmət orqanları və ordusu vasitəsi ilə dünyanın onlara ram olmayan, müstəqil olmağa çalışan və öz maraqlarına uyğun siyasət həyata keçirmək istəyən ölkələrindəki milli hakimiyyətləri yıxmaq, bu ölkələrdə vətəndaş müharibəsi yaratmaq, vətəndaş-hakimiyyət-ordu qarşıdurmasına nail olmaq üçün bütün güclərini ortaya qoyublar. Əllərindəki iri media resursları, telekanallar, yüksək tirajlı qəzetlər, populyar radiostansiyalar və internet portalları vasitəsi ilə əvvəlcə dağıtmaq istədikləri ölkə haqqında dünyada mənfi rəy yaratmağa başlayırlar. Bundan sonra isə xarici təzyiqlərdən ruhlanan daxili düşmənlər, şəxsi maraqlarını güdən anarxist qüvvələr hərəkətə gəlir, Qərbin siyasi dairələrinin dəstəklədiyi, maliyyələşdirdiyi və istiqamətləndirdiyi "müxalifət" meydana çıxır və xaos planının icrasına başlanır. Nəticəsi isə "ərəb baharının" məhv etdiyi ərəb ölkələri və Ukrayna.

Xaos ssenarisi

Mərhələlərlə dinc aksiyalardan oturaq mitinqlərə, tətillərə, daxildə dövlət əleyhinə şiddətli propaqandaya, gənclər, tələbələr, əhalinin nisbətən aztəminatlı hissəsinin arasında təbliğata start verilir. "Müxalif media" ABŞ və Avropa mediasının gündəmə gətirdiyi "demokratiya aşıqlarının" bəyanatlarını, müxtəlif analitik mərkəzlərin bədbin proqnozlarını tirajlayaraq cəmiyyət arasına təşviş, qorxu toxumu səpməyə başlayır. "Hakimiyyətin dayaqlarını itirdiyi", "Sosial bazasının az qala sıfıra endiyi" haqda yalan və çaşdırıcı məlumatlar yayılaraq xalqın siyasi elitaya olan etibarı və güvənci sarsıdılır. Guya "hakimiyyət daxilində məmurlar arasında amansız mübarizənin başlandığı", "nazirlərin artıq artıq bir-biri ilə müharibəyə başladığı" haqda dezinformasiyalar da həmçinin tirajlanaraq ictimaiyyətə çatdırılır. Düşmənlərin manipulyasiya etdikləri əsas məsələlərdən biri də şübhəsiz ki, Qarabağ problemidir. Zaman-zaman Qərbdə və Rusiyada Azərbaycanı istəməyən qüvvələr torpaqlarımızın işğalının uzanmasını bir-birinin üzərinə ataraq Azərbaycanı qlobal müharibənin tərəfinə çevirməyə cəhd edirlər. Gah Azərbaycana kömək edəcəkləri ilə Ermənistanı, gah da Ermənistana yardım göstərəcəkləri ilə Azərbaycanı qorxutmağa cəhd edən qara qüvvələr Qarabağ konflikti, 1 milyon qaçqının taleyi ilə qumar oynamaqdan çəkinmirlər. Bu isə onu göstərir ki, zəngin, təbiəti gözəl, əlverişli coğrafiyanı tutan ölkəmiz dünyanı qarışdıran, bütün ölkələri viran qoyan bu qüvvələrin potensial hədəfidir.

Belə hallarda isə millətləri və dövlətləri yalnız və yalnız xalqının, xalqı ilə hakimiyyətinin sıx birliyi xilas edə bilər. Kənar qüvvələrin fətvasınma gedərək öz ölkəsini xaosa sürükləyənlər isə unutmamalıdırlar, Vətən satılmaz, bu o Vətəndir ki, onun torpaqları üzərində biz əsl və tamhüquqlu vətəndaşıq. Geridə qalan ölkələrdə isə biz qərib, qaçqın, köçkün, heç bir hüququ qorunmayan, insan yerinə qoyulmayan varlıqlarıq. Avropaya axışan Yaxın Şərq və Afrika ölkələrindən olan qaçqınlara "demokratiyanın beşiyində" necə davranıldığı isə göz önündədir. Onların vəziyyətinə düşməməyin isə bir yolu var, o da Vətəni qorumaq, onun keşiyində durmaq və düşmən fitvasına uymamaq. Nə qədər ki, milli dövlətimiz var, biz də varıq. Əks təqdirdə bizi də Aralıq dənizində boğulan ərəb, həbəş, zənci köçkünlərin aqibəti gözləyir.


Oxşar Xəbərlər

Xəbər lenti