Prezident İlham Əliyevin Novruzbayramımünasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti

Müdrik xalqımızın qədimlərdən üzü bəri nəsil-nəsilyaddaşımızda qoruduğuetnopsixologiyamızda milli-əxlaqidəyərəvətən sevgimizdə və əməlimizdə sarsılmazdayağa çevirdiyi "Güc birlikdədir", "Tək əldən səs çıxmazifadələri hər bir zaman əməli şəkildə öz doğruluğunu sübutetmişdirBunu göstərəcək çox faktlar vardır. Biz bunlardansadəcə birinə yaxın keçmişin ən şanlı səhifəsinə nəzəryetirdikdə bir daha görəcəyik kixalq bir olduqdan sonraonun qarşısında heç bir maneəçıxılmaz vəziyyət olabilməz.

Üç il bundan öncəsiyəni 2020-ci il xalqımız üçünolduqca şərəflieyni zamanda əlamətdar bir gün kimiyadda qaldı. Bu ildə respublikamızın ərazi bütövlüyüuğrunda başlatdığı savaş qələbə ilə yekunlaşaraqtariximizin ən şanlı səhifələrində öz layiqli yerini aldıMüzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevinrəhbərliyi altında ordumuz Ermənistanı məğlub edərəkxalqımıza çoxdan gözlədiyi qələbə sevincini bə etdi.

Vətən müharibəsi müddətində xalqımız hər gün özliderinin yenilməz iradəsinəgüclü siyasi bacarıqlarınaşahidlik etdiHaqlı savaşımızda gördüyümüz təzyiqlərəqarşı liderimizin mərdanə duruşu xalqımızı daha da ruhlandırırbir yumruq altında birləşməyə daha da sövqedirdi. Bu mərhələdə siyasi əqidəsindənstatusundanmilliyətindəndinindənvəzifəsindən asılı olmayaraq hərbir kəs— hər bir Azərbaycan vətəndaşı milli həmrəyliknümayiş etdirdi. İlham Əliyev 31 Dekabr Həmrəylik Günüxalqımızı təbrik edərkən bununla bağlı öz çıxışında belədemişdir: "Sentyabrın 27-də Ermənistanın ölkəmizə qarşıtörətdiyi hərbi təcavüzə cavab olaraq Azərbaycan xalqıVətən müharibəsinə qalxmışdırMüzəffər AzərbaycanOrdusu hər anı qəhrəmanlıqlarla dolu 44 gün ərzindədüşməni ağır məğlubiyyətə uğratmış və ölkəmizin ərazibütövlüyünü bərpa etmişdir. Milli dövlətçilik tariximizdə vəxalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq şanlı Zəfər xalq-iqtidar birliyiordumuzun yüksək peşəkarlığı və gərginsiyasi-diplomatik fəaliyyət sayəsində əldə edilmişdir".

Vətən müharibəsində digər ölkələrdə yaşayanazərbaycanlılar da vətəndən uzaq olsalar beləmisligörünməmiş bir fəallıqxalqa bağlılıq nümayiş etdirdilərYaşadıqları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsinineşidilməsi üçün bütün güclərini səfərbər etdilərBeləliklə,xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmənin və anti-Azərbaycan dairələrin məkrli təxribatlarına qarşı cəsarətlietirazlarıAzərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinəçatdırılması işində fədakar xidmətləri qələbəmizə layiqlitöhfə olmuşdur.

Liderin söylədiyi və hər bir kəsin dilindən düşməyənmüharibə zamanın əzbər ifadəsinə çevrilmiş "Dəmiryumruq" da məhz bu birliyimizi ifadə edən ən gözəlkəlimələrdir.

Bu gün də xalqımızın birliyihəmrəyliyi ölkəmizininkişafını daha da sürətləndirir.
Qarabağ savaşında qazandığımız tarixi qələbə bir dahasübut edir ki, xalqın birliyiözünə inamı və ölkərəhbərliyinin siyasi kursuna verdiyi dəstək qarşısında həllolunmayacaq ümummilli bir məsələ yoxdur 

 

Qənirə Abdullazadə

Suraxanı rayonu85 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat əllimi

Sozcu.infoOxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}