Qazaxıstan və Azərbaycan dostluğu

Bu yazıma bütün türk xalqları arasında geniş yayılanhətta dillər əzbəri olan "Ana yurdmarşının bu misraları iləbaşlayıram: "Özbəktürkmənuyğurtatarazər bir boydurQaraqalpaqqırğızqazax bunlar bir soydur". Bu misralarbizə təkrar-təkrar bütün türk xalqlarının qardaş  qohumolduqlarınıeyni soydan gəldiklərini xatırladırMüasirdövrdə  birlik  harmoniya içərisində olmağınzəruriliyini vurğulayır.
Həm müstəqil türk dövlətlərihəm  dünyanın müxtəlifyerlərində yaşayan türk tayfaları heç vaxt bir-biriləri iləbağlarını qoparmayıbbütün çətinliklərə baxmayaraq bumədəni birliklərini davam etdirmişlər.
Ölkəmizin  Qazaxıstanın ənənəvi dostluq qardaşlıq əlaqələri  bu baxımdan əsrlərə söykənirHərşeydən öncə bizi həm mühüm mənəvi dəyərlərhəm ortaq etnik köklərdiltarix, din, mədəniyyət oxşarlığı kimifundamental amillər birləşdirir.

Hələ Sovet İttifaqı dövründə möhkəm dostluq telləri iləbirləşən Ulu Öndər Heydər Əliyev  Qazaxıstanın sabiqPrezidenti - Nursultan Nazarbayev bu əlaqələri hər iki ölkəmüstəqilliyini qazandıqdan sonra da davam  inkişafetdiriblər.  İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilavqustun 30-da yaradılıb. 1993-cü ilin yanvarındaQazaxıstanın Azərbaycanda, 2004-cü ilin martında isəAzərbaycanın bu ölkədə səfirlikləri fəaliyyətə başlayıbbeləlikləbu dostluqqardaşlıq rəsmi şəkildə hər iki ölkədəöz layiqli yerini tapıb.  Heydər Əliyevin siyasi müstəvidə təməlini qoyduğu budostluq münasibətlərini sonrakı dövrlərdə  İlham Əliyevlayiqincə davam etdirmişdirBelə ki günümüzdəyəniaprelin 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidentiİlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfəriAstanada dövlət başçılarının geniş tərkibdə görüşü Azərbaycan-Qazaxıstan sənədlərinin imzalanması buəlaqələrin davamlı olmasını  özülünün möhkəm qurulmasını göstərirQarşılıqlı olaraq Qazax xalqının hökumətinin bu mənəvi birliyə  dərəcədə dəyər verdiyinigöstərən faktlardan biri kimi deyə bilərik ki, Astana şəhərinin Yesil rayonunda yerləşən küçələrdən birinəÜmummilli Lider Heydər Əliyevin adı  verilmişdirBundanəlavəQazaxıstanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat yaradıcılığına həsr olunmuş sənədli filmin çəkilməsi Qazaxxalqının Ümummilli Liderə verdiyi böyük dəyərin daha birgöstəricisidir.
Həmçinin qeyd edək kiQazaxıstan bizim üçün şərəfməsələsi olan Qarabağ münaqişəsində  hər zaman Azərbaycanın haqq işini ,ədalətli mövqeyini dəstəkləmişbeynəlxalq münasibətlər sistemində  dost  qardaşölkə olduğunu sübuta yetirmişdirBütün bu gedişatdeməyə əsas verir kiAzərbaycan dövləti ilə Qazaxıstandövləti arasındakı əməkdaşlıq bundan sonrakımərhələlərdə  yüksələn xətlə inkişaf edəcəkdir.
Maqsud Əhmədov

Suraxanı rayonu, 85 nömrəli tam orta məktəbindirektoru

Sozcu.infoOxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}